วิธีการเล่น ballstep2

วิธีการเล่น ballstep2

ขั้นตอนที่ 1

Step1

ขั้นตอนที่ 2

Step2

ขั้นตอนที่ 3

Step3

ขั้นตอนที่ 4

Step4

ขั้นตอนที่ 5

Step5

ขั้นตอนที่ 6

Step6

ขั้นตอนที่ 7

Step7